Szavazás
Szeretne egy ingyenes könyvet,vallástörténetről vagy egészsé
Igen
Nem
Mindkettőt
Egyiket sem
Talán
Diavetítő

Hmmm....elgondolkodtató.

2008. április 16.

 

Kedves Mindenki!-aki olvasni fogja e blogot.

        Egy ideig nem akartam írni,de aztán úgy döntöttem mégis szeretnék egy-két dolgot leírni.Annyira elszomorító,ami a világunkban történik.Nem rég kaptam egy e-mailt,a tárgy ez volt:Hmmm...elgondolkodtató.Valóban elgondolkodtató volt.Nagyon sokszor eszembe jut,hiszen sok olyan dolog van benne,ami amúgy is foglalkoztat,nem csak engem,de sok embert.A legjobban azon szoktam gondolkodni,miért nem akarnak az emberek Istennel foglalkozni???Az e-mail is ahogy megjegyzi,az emberek viccek,poénok ezreit küldik tovább e-mailekbe,vagy csak elmesélik barátaiknak,ismerőseiknek,de ha egy e-mailbe Istenről van szó,akkor kétszer is meggondolják,hogy tovább küldjék-e,esetleg elmondják-e másnak is.Vajon miért?Talán mert félnek,hogy kinevetik,esetleg kigunyolják,megszólják?-vagy mi lehet az oka???Pedig Isten az,aki teremtette:az eget,a földet,a tengert és mindent,ami azokban van,Ő a mi Teremtőnk,Ő visel gondot rólunk és mégis...milyen közömbösek vagyunk vele szemben.Isten maga a Szeretet,Ő a minden és mégis milyen keveset törődünk vele.....

 Hmmm... elgondolkodtató :

 

A kitiltott Isten válasza (Isten = szabadon értelmezhető szó)


Gyakran megkérdezik az emberek a vallások képviselőit: Ha van Isten , miért
engedi meg azt a sok szenvedést és bajt, amely sújtja vil águnkat, benne a
sok ártatlan embert és gyermeket? Az alábbi interj ú találó választ ad a
kérdésre.

Az ismert amerikai lelkész, Billy Graham leányával, Anne Grahammel k
észítettek interjút az egyik rádióműsorban, amelyben Jane Clays on
riporternő megkérdezte őt az utóbbi idők borzalmas eseményei vel
kapcsolatban: Hogyan engedhette meg Isten, hogy ilyenek történjenek ?

Anne nagyon mély, éleslátásra utaló választ adott:

Úgy hiszem, Istent nagyon elszomorítja, ami velünk történik, ám  évek óta
azt mondjuk neki: menj ki az iskoláinkból, a kormányunk ból, és távozz az
életünkből. És Ő, amilyen gentleman, csen dben hátrahúzódott.

Miképpen várhatjuk el Istentől, hogy áldását és védelmét adja, ha egyben
arra szólítjuk fel, hogy hagyjon bennünket békén?
O Hare (akit meggyilkoltak, testét nemrég találták meg) panaszkodo tt, hogy
nem akar imádságot az iskoláinkban, és mi azt mondtuk, ren dben.

Azután valaki azt mondta, jobb, ha nem olvassuk a Bibliát iskoláinkba
n: a Bibliát, amely azt mondja: ne ölj, ne lopj és szeresd felebará todat,
mint önmagadat. És mi azt mondtuk, rendben.

Azután dr. Benjamin Spock azt mondta, ne fenekeljük el a gyermekeinket,  ha
rosszul viselkednek, mert a kis személyiségük megsérül, és lerombolhatjuk
önbecsülésüket (Spock fia öngyilkos lett). És mi  azt mondtuk, egy szakember
biztosan tudja, miről beszél, és azt mond tuk, rendben.

Aztán valaki azt mondta, hogy a tanárok és az osztályfőnök jobb , ha nem
fegyelmezik a gyermekeinket, amikor rendetlenül viselkednek. É s az iskola
vezetői azt mondták, hogy a tanárok inkább meg se éri ntsék a diákokat,
nehogy ezzel rossz reklámot csináljunk az iskol ának, és semmiképpen sem
akarjuk, hogy bepereljenek bennünket. És  mi azt mondtuk, rendben.

Aztán valaki azt mondta, hagyjuk, hogy diáklányaink abortuszt végez
hessenek, ha akarnak, és nem kell, hogy ezt elmondják szüleiknek. É s azt
mondtuk, rendben.

Aztán egy bölcs vezető azt mondta, mivel a fiúk fiúk, és úgyi s meg fogják
tenni, adjunk fiú diákjainknak annyi óvszert, amennyit  akarnak, és nem
kell, hogy erről szüleiknek beszámoljanak. És az t mondtuk, rendben.

Aztán valaki, az általunk jelentős posztra megválasztottak közü l azt
mondta, hogy nem számít, hogy mit teszünk a magánéletben, h a elvégezzük a
munkánkat. Újból egyetértve velük, azt mondtuk , nem számít, mit tesz valaki
(beleértve az elnököt is) a magán életben, amíg van munkánk és a gazdaság
jól működik.

Aztán valaki egyre tovább lépett ebben a csodálatban, és meztelen  gyermekek
képeit publikálta, majd tett még egy lépést, és ezek et elérhetővé tette az
interneten. És mi azt mondtuk: rendben, a sz abad szólás joga ezt lehetővé
teszi számukra.

És aztán a szórakoztatóipar azt mondta, csináljunk tv- műsoroka t és
mozifilmeket, amelyek az erőszakot, az erkölcstelenséget és a tiltott szexet
reklámozzák. És készítsünk olyan zenefelvéte leket, amelyek bátorítanak a
nemi erőszakra, a kábítószer-fogya sztásra, a gyilkosságra, az
öngyilkosságra és a különböző  sátáni témákat dolgozzák fel. És mi azt
mondtuk, ez csak szó rakozás, nincs is rossz hatása, és különben sem veszi
senki komol yan, úgyhogy, csak hadd menjenek.

Most pedig feltesszük magunknak a kérdést: miért nincs a gyermekein knek
lelkiismerete, miért nem tudnak különbséget tenni jó és ro ssz között, és
miért nem okoz nekik problémát, hogy megöljé k az idegeneket,
osztálytársaikat, saját magukat? Talán, ha elég hosszan és keményen
gondolkodunk rajta, ki tudjuk találni. Azt hiszem , elég sok köze van
mindennek ahhoz a mondáshoz, hogy amit vet az emb er, azt aratja.

"Kedves Isten, miért nem mentetted meg azt a kislányt, akit megö ltek
az osztályban? Tisztelettel, egy Érintett Tanuló"

És a válasz?

"Kedves Érintett Tanuló! Ki vagyok tiltva az iskolából. Tiszte
lettel: Isten."

Furcsa, milyen egyszerű az embereknek kivetni, kidobni Istent, zagyvasá
gnak, értelmetlenségnek tartani üzenetét, aztán csodálkoznak, m iért megy a
világ a Pokolba.

Furcsa, mennyire elhisszük, amit az újságok írnak, de megkérdőj elezzük,
amit a Biblia mond. Furcsa, hogyan mondhatja valaki "Hiszek  egy
Istenben", miközben a Sátánt követi, aki egyébként sz intén hisz az
Istenben!

Furcsa, hogy milyen gyorsan készek vagyunk az ítélkezésre, és men nyire nem
a megítéltetésre. Furcsa, milyen gyorsan továbbküldjü k a viccek ezreit és
azok bozóttűzként terjednek a köztudatban, d e ha az Úrról szóló üzenetekkel
tesszük ezt, az emberek kétsz er is meggondolják, mielőtt továbbítanák.

Furcsa, hogy az erkölcstelen, obszcén, durva és vulgáris dolgok sza badon
áramlanak a világhálózaton, miközben az Istenről való n yilvános beszédet
elnyomják az iskolákban és a munkahelyeken. Fur csa, hogyan lehet valaki
Krisztusért lángoló vasárnap és láthat atlan keresztény a hétköznapokban.

Furcsa, hogy jobban érdekel, mit mondanak rólam az emberek, mint az, ho gy
mit mond Isten felőlem! Gondolkozol?

Add tovább az üzenetet, ha úgy gondolod, hogy megéri! Ha nem, akkor  csak
szabadulj meg tőle. Senki sem fogja megtudni, hogy ezt tetted.
Azonban, ha kidobod ezt az elmélkedést, akkor ne panaszkodj arról, ho gy
milyen rossz bőrben van ez a világ!

Szerző: profecia-online | 2008. április 16.